Jak se posuzuje bonita žadatele?

Hlavní strana > Finance > Jak se posuzuje bonita

Bonita je zásadní pro úvěruschopnost

Poskytovatelé se při poskytování úvěrů vystavují určitému riziku, že dlužníci nebudou své závazky hradit včas. Ke každé žádosti o úvěr proto přistupují zodpovědně a zkoumají bonitu klientů. Víte ale, co si pod bonitou představit, proč ji poskytovatelé půjček zjišťují a jak ji posuzují?

Co je bonita klienta?

Bonita klienta je ukazatel schopnosti žadatele dostát svým finančním závazkům. Poskytovatel vyhodnocuje bonitu na základě předloženého potvrzení o příjmech nebo výpisů z bankovního účtu, na nějž chodí klientovi výplata či jiné příjmy.
Posouzení bonity klienta slouží k tomu, aby banky zjistily, zda bude žadatel schopen splatit poskytnutý úvěr, aniž by to výrazně zatížilo jeho rodinný rozpočet.

Co ovlivňuje bonitu a jak ji banky posuzují?

Příjmy


Bonitu klienta ovlivňuje řada faktorů: věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profese, rodinný stav a počet dětí. Kromě toho banka hodnotí příjmy žadatele. Rozhodující je pro ni výše trvalých příjmů, u nichž se předpokládá, že budou trvat po dobu splácení úvěru. Trvalými příjmy mohou být příjmy ze zaměstnání, podnikání, důchodu, pronájmu majetku a rodičovské příspěvky. Podmínkou je, aby žadatel nebyl v době podání žádosti o úvěr ve zkušební lhůtě či výpovědní době. Půjčka bez doložení příjmu je pak variantou pro ty s problematicky doložitelným příjmem.

Výdaje


Pro zjištění bonity banky dále posuzují pravidelné výdaje žadatele. Zejména je zajímají náklady na bydlení, pojistné, pravidelné spoření, alimenty a jiné splátky půjček. Bonitu žadatele negativně ovlivňují úvěrové limity na jeho kontokorentních účtech a kreditních kartách.

Záznamy v registrech


Poskytovatelé při zohledňování bonity žadatele nahlíží do úvěrových registrů, kde je zaznamenána úvěrová historie klienta a jeho platební morálka. Registry obsahují informace o splacených úvěrech a existujících závazcích, prodlení se splátkami úvěrů a opožděných platbách. Na bonitu má pozitivní vliv, pokud klient své minulé i současné závazky pravidelně splácel, resp. splácí. Půjčky nez registru jsou variantou pro lidi, kterým je půjčka zamítnuta z důvodu registru, například v bance. Pokud máte záznam v registru, nemusí to znamenat automatické zamítnutí vaší žádosti.


Vloženo: 16. prosince 2016