Bezplatná poradna při finanční tísni

Hledáte pomoc při řešení svých dluhů?

Ocitli jste se ve finanční tísni?

Jste zadlužení a nevíte si rady jak postupovat, aby jste se vyhnuli exekuci? Do složité finanční situace se může dostat každý. Existuje několik společností, které vám poskytnou zdarma bezplatné poradenství, zejména v situaci, kdy nejste schopni řádně platit své dluhy.

Poradenství zdarma

Jednou z nich je obecně prospěšná společnost s názvem Poradna při finanční tísni, která nabízí spotřebitelské veřejnosti nezávislou a kvalifikovanou pomoc při řešení dluhové problematiky. Na poradnu se nejčastěji obracejí lidé kvůli exekucím a oddlužení, tzv. osobnímu bankrotu podle insolvenčního zákona. Lidé se mohou na poradnu obrátit pro radu a konzultaci hlavně v situaci, kdy nejsou schopni splácet čerpané úvěry či půjčky a chtějí o této skutečnosti informovat své věřitele.

Pouze pro fyzické osoby

Poradna v žádném případě neposkytuje, nedoporučuje a ani nepropaguje žádné finanční produkty.

Poskytování služeb je určeno pouze pro fyzické osoby. Informace nejsou poskytovány ekonomickým či finančním poradcům.

Neutíkejte před problémy, ale řešte je včas

Poradna je určena pro ty, kteří nechtějí před problémy utíkat, aby situaci ještě nezhoršili. Chtějí se s nimi dohodnout pokud možno na takovém řešení, které neskončí podáním žaloby či exekuci majetku.

Poradna je určena pro:

  • ty, kteří se zamýšlí zadlužit – uvažují o úvěru nebo půjčce, tak by si půjčovali chytře a obezřetně.
  • ty, kterým hrozí insolvence – platební neschopnost, např. v důsledku nepředvídané změny životní situace
  • ty, kteří v platební neschopnosti už jsou – splácli pravidelně, ale momentálně jsou ve fázi prodlení se splácením svých dluhů

Připravte si všechny podklady

Při kontaktování poradny ohledně platební neschopnosti (osobně, telefonicky, elektronicky) je vhodné, aby si klient připravil všechny podklady o veškerých svých závazcích – celkovou částku dluhů, jména věřitelů, kolik zbývá doplatit, nehrazené nájmy, výživné, dlužné pokuty dopravním podnikům atd.

Vloženo: 3. července 2014