Co je to RPSN?

RPSN je zkratka pro Roční procentní sazbu nákladů. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje celkové náklady spojené s úvěrem nebo půjčkou. RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale také další poplatky a náklady spojené s půjčkou.

Co je RPSN?

RPSN je důležitým ukazatelem při porovnávání nabídek od různých poskytovatelů úvěrů a půjček. Umožňuje vám snadno porovnat celkové náklady spojené s různými nabídkami a vybrat si tu nejvýhodnější.

Jak se vypočítává RPSN?

Výpočet RPSN je složitý a zahrnuje mnoho faktorů. Základem pro výpočet je úroková sazba, která vyjadřuje cenu peněz. K úrokové sazbě se připočítávají další poplatky a náklady spojené s půjčkou, jako jsou například poplatky za poskytnutí úvěru nebo poplatky za vedení účtu.

Výsledná hodnota RPSN se poté vyjadřuje jako procento z celkové částky půjčky. Čím vyšší je RPSN, tím dražší je půjčka.

Proč je důležité sledovat RPSN?

RPSN je důležitým ukazatelem při výběru půjčky nebo úvěru. Umožňuje vám snadno porovnat celkové náklady spojené s různými nabídkami a vybrat si tu nejvýhodnější.

Je důležité si uvědomit, že nejnižší úroková sazba nemusí nutně znamenat nejlevnější půjčku. Některé půjčky mohou mít nízkou úrokovou sazbu, ale vysoké poplatky a další náklady, které zvyšují celkovou cenu půjčky. Proto je důležité sledovat RPSN a nejen úrokovou sazbu.

Jak mohu snížit RPSN?

Existuje několik způsobů, jak snížit RPSN a ušetřit na nákladech spojených s půjčkou. Jedním z nich je vybrat si půjčku s nižší úrokovou sazbou. To může snížit celkové náklady na splácení půjčky.

Dalším způsobem, jak snížit RPSN, je vyhnout se poplatkům a dalším nákladům spojeným s půjčkou. Například mnoho poskytovatelů úvěrů nabízí možnost bezplatného vedení účtu nebo snížení poplatků za poskytnutí úvěru.

Konečně, můžete také snížit RPSN tím, že si vyberete kratší dobu splatnosti. Čím kratší doba splatnosti, tím méně budete platit na úrocích a tím nižší bude RPSN. Nicméně, kratší doba splatnosti také znamená vyšší měsíční splátky, takže je důležité najít správnou rovnováhu.

Všechny tyto faktory mohou ovlivnit výši RPSN a celkové náklady spojené s půjčkou. Je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a vybrat si půjčku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a finanční situaci.

Příklad výpočtu RPSN:

 1. Spočítáme celkové náklady na úvěr: 100 000 Kč (půjčená částka) + 10 000 Kč (poplatky a náklady) = 110 000 Kč
 2. Spočítáme celkové náklady na úvěr v průběhu pěti let: 110 000 Kč (celková částka) x 5 let = 550 000 Kč
 3. Spočítáme celkové úroky zaplacené za pět let: 100 000 Kč (půjčená částka) x 8 % ročně x 5 let = 40 000 Kč
 4. Spočítáme RPSN jako procentuální sazbu: (40 000 Kč (úroky) + 10 000 Kč (poplatky a náklady)) / 110 000 Kč (celková částka) x 100 = 45,45 %

Výsledkem výpočtu je tedy RPSN 45,45 %. To znamená, že celkové náklady na úvěr, včetně úroků a dalších poplatků a nákladů, činí 45,45 % půjčené částky za 5 let.

Jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokovou sazbou?

RPSN (roční procentní sazba nákladů) a úroková sazba jsou dvě různé metriky používané k vyjádření nákladů spojených s úvěrem.

Úroková sazba se obvykle vyjadřuje jako procento půjčené částky, kterou musí dlužník zaplatit jako úrok během určitého období. To znamená, že úroková sazba určuje, kolik dlužník platí během určitého časového období za možnost použít peníze, které si od věřitele půjčil.

Na druhé straně RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale také všechny další poplatky a náklady spojené s úvěrem, jako jsou poplatky za zpracování, pojištění, správu účtu a další. RPSN se obvykle vyjadřuje jako procento celkových nákladů, které dlužník zaplatí za úvěr během jednoho roku.

Z tohoto důvodu RPSN poskytuje celkovější pohled na náklady spojené s úvěrem, protože zahrnuje všechny poplatky a náklady, které by mohly být snadno přehlédnuty, pokud by se soustředili pouze na úrokovou sazbu. Pokud tedy porovnáváte úvěrové nabídky, je užitečné porovnávat RPSN namísto pouhých úrokových sazeb, abyste získali přesnější představu o celkových nákladech a poplatcích, které můžete očekávat.

Co dále zohlednit při výběru půjčky?

Při hodnocení půjček byste měli zvažovat několik různých faktorů, abyste získali co nejúplnější představu o tom, zda je určitá půjčka pro vás vhodná. Kromě RPSN a úrokové sazby můžete také zvažovat tyto ukazatele:

 1. Výše půjčky: Zvažte, zda vám půjčka nabízí dostatečně vysokou částku pro vaše potřeby.
 2. Doba splatnosti: Zvažte, zda je doba splatnosti půjčky dostatečně dlouhá nebo krátká pro vaše potřeby a zda se vám bude snadno splácet.
 3. Podmínky splácení: Zvažte, zda jsou podmínky splácení půjčky pro vás vhodné, včetně výše měsíčních splátek, možnosti předčasného splacení nebo případných sankcí za zpoždění platby.
 4. Poplatky: Zvažte, jaké poplatky jsou s půjčkou spojeny, včetně poplatků za zpracování, správu účtu, pojištění a dalších.
 5. Schvalovací proces: Zvažte, jak rychlý a jednoduchý je proces schvalování půjčky a jaké dokumenty nebo informace budete muset předložit.
 6. Flexibilita: Zvažte, jak flexibilní jsou podmínky půjčky a zda se dají přizpůsobit vašim potřebám, například změnou doby splatnosti nebo výše měsíčních splátek.
 7. Zákaznická podpora: Zvažte, jaká je kvalita zákaznické podpory poskytované poskytovatelem půjčky, včetně toho, jak rychle a efektivně se řeší vaše dotazy a problémy.


Celkově je důležité zvažovat více faktorů při hodnocení půjčky, abyste se ujistili, že si vybíráte půjčku, která je nejvhodnější pro vaše konkrétní potřeby a situaci.


Vloženo: 14. dubna 2022