Jste nezaměstnaní? Zaregistrujte se na úřadu práce

Hlavní strana > Finance > Registrace na ÚP

Co dělat při ztrátě zaměstnání?

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velice nepříjemná, obzvláště pokud zbývá těmto lidem do důchodu jen pár let. Je důležité, aby se člověk sám snažil hledat nové zaměstnání, které by odpovídalo jeho kvalifikaci a možnostem. Krátkodobě se neodkladné finanční potřeby dají řešit půjčkou, ale je třeba aktivně hledat práci. Půjčky pro nezaměstnané nejsou jsou dražší a méně dostupné. V době, kdy je bez práce, se může zaevidovat na úřadu práce, kde mu za splnění daných podmínek poplynou určité výhody. Registrace na úřadu práce se vyplatí i na krátkou dobu. Prvním krokem je vyplnění dokumentů s osobními i pracovními údaji a poté je důležité docházet na pravidelné informační schůzky a aktivně se snažit, hledat si nové zaměstnání.

Doba, kdy jste vedeni na ÚP, se započítává do odpracovaných let

Často se lidé při ztrátě nebo změně zaměstnání, na úřadu práce nezaregistrují. Jestliže je časová prodleva do nástupu na nové pracovní místo alespoň jeden měsíc, určitě se registrace na ÚP vyplatí. Nově zaregistrovaný klient má nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se vypočítává procentuálně z platu z předchozího zaměstnání a navíc se doba strávená na ÚP započítává do odpracovaných let, maximálně však 3 roky. Odpracované roky pak mají vliv na výpočet starobního důchodu.

Po dobu evidence na ÚP, za vás zdravotní pojištění zaplatí stát

Evidencí na ÚP navíc nemusíte řešit placení zdravotního pojištění, protože jej po celou dobu platí stát za vás, pouze však pro soby bez zdanitelných příjmů. Povinnost placení zdravotního pojištění vzniká ze zákona a nelze ji obejít. Pokud se na úřad práce nepřihlásíte, musíte to neprodleně oznámit u své pojišťovny a poté si platit pojistné sami do doby, než získáte novou práci a pojištění za vás bude odvádět zaměstnavatel.

Zaevidováním na ÚP získáte nárok na podporu v nezaměstnanosti

Další výhodou registrace na úřadu práce je nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tato podpora se vyplácí v tzv. podpůrčí době. U uchazečů do 55 let je to 5 měsíců, od 50 do 55 let je to 8 měsíců a nad 55 let činí tato doba 11 měsíců. Výše podpory je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu je to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 0,58 násobek průměrně mzdy. Podmínkou pro získání podpory je to, být minimálně 1 rok účasten na sociálním pojištění a to v předešlých dvou letech před registrací na úřadu práce.

Další služby ÚP

Úřad práce nenabízí jen nabídku volných pracovních míst, ale může vám také poradit a poskytnout vám odbornou pomoc. Pokud bude zapotřebí, provede vás školením, kde získáte nové informace a zkušenosti ještě před nástupem do nového zaměstnání. Dozvíte se, jak napsat životopis, jak probíhá výběrové řízení a jak se na něj připravit a v neposlední řadě, jak komunikovat s kolegy a nadřízenými. Pokud nenajdete uplatnění ve svém oboru a uvažujete o změně profese, úřad práce vám může zaplatit rekvalifikaci. Vše je otázkou individuálních požadavků, domluvy a posouzení úředníka z ÚP.

V případě, že neseženete zaměstnání se svou kvalifikací, můžete požádat úřad práce o zaplacení rekvalifikace a přeorientovat se na jiný obor.


Vloženo: 20. ledna 2018