Oddlužení nebo-li osobní bankrot

Hlavní strana > Finance > Osobní bankrot

Osobní bankrot je řešením zadlužení

Máte mnoho dluhů a závazků, které vám přerůstají přes hlavu a nevíte co s tím? Neřešte problémy další půjčkou, která vás bude ještě více stahovat ke dnu. Existuje zákonná možnost zbavení se všech dluhů pomocí oddlužení. Osobní bankrot, neboli oddlužení vám pomůže zbavit se až 70 procent dluhů během 5 let. Výhodou je, že po tuto dobu budete pod ochranou soudu a žádný věřitel ani exekutor tak na vás už nebude moci náléhat. Zbavte se stresu a začněte znova.

Co je to oddlužení?

Oddlužení se jinak také často říká osobní bankrot. Jedná se vyřešení úpadku podle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Pomocí oddlužení se definitivně zbavíte všech svých dluhů a závazků. Stačí splatit minimálně 30 procent přihlášených dluhů během 5ti let. Poté soud rozhodne o prominutí zbytků všech zbývajících dluhů. Dojde také k zastavení exekuce a vy tak můžete začít znovu a bez stresu žít.

Podmínky pro povolení oddlužení:

Podmínky pro to aby soud povolil oddlužení definuje insolvenční zákon, přihlíží se také k dalším požadavkům, které postupně vznikly v průběhu praxe soudců.

Musíte mít z čeho splácet

Je potřeba mít stabilní příjem nebo majetek, který lze prodat, případně mít dárce, který se zaváže vám pravidelně přispívat na soudem stanovenou splátku k oddlužení. Příjem musí být dostatečný, aby jste během 5 let splatili alespoň 30 procent dluhů. Do příjmu se nepočítají sociální dávky. V případě majetku není překážkou, pokud je tento majetek předmětem exekuce. O prodeji pak rozhoduje soud. V zásadě jsou možné dva způsoby: zpeněžením majetku a plněním splátkového kalendáře.

Musíte dlužit více věřitelům

Zde se má za to, že minimálně dva.

Dluhy musí být po splatnosti

A to více než 30 dní po datu splatnosti.

Platební neschopnost

Musíte prokázat, že nejste schopni splácet své závazky.

Nesmíte aktuálně podnikat

Zákon neuvádí, že po povolení oddlužení nesmíte opět podnikat. Tato podmínka se týká doby při podávání návrhu.

Nesmíte mít dluhy z podnikání

I zde existují výjimky a soud může povolit oddlužení i přesto, že vaše dluhy z podnikání nejsou větší než 30 procent všech vašich dluhů.

Nesmíte být pravomocně odsouzeni za majetkový tresný čin (za posledních 5-ti letech)

Dokládá se výpisem z rejstříků trestů. Existují výjimky, pokud prokážete, že se jednalo o neúmyslný trestný čin.

Postup oddlužení

Pro vyhlášení osobního bankrotu je třeba podat ke krajskému soudu insolvenční návrh. Tento návrh se podává spolu s návrhem na povolení oddlužení.

Nejlepší variantou je využít služeb specializovaných firem na pomoc při oddlužení.

Čím dříve, tím lépe

Pokud jste v situaci, kdy nezvládáte splácet své dluhy, nečekejte až se to nějak vyřeší samo. Čím dříve k oddlužení přistoupíte, tím větší je šance na povolení oddlužení soudem. Dluhy narůstají každým dnem.

Povinnosti dlužníka při oddlužení:

  • Vykonávat výdělečnou činnost, případně o ni usilovat.
  • Nabytý majetek, například z daru či dědictví, nahlásit insolvenčnímu správci.
  • Hlásit změnu bydliště či sídla v zaměstnání.
  • Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit přehled příjmů za posledních 6 měsíců.
  • Nezatajovat žádný ze svých příjmů.
  • Neupřednostňovat žádného věřitele.
  • Nepřijímat závazky, které mohou být problematicky splněny.

Vloženo: 24. dubna 2014