Co lze považovat za pravidelný příjem?

Příjem je jedním z kritérií při schvalování půjčky

Hlavní strana > Finance > Pravidelný příjem

Co je pravidelný příjem?

Pro poskytovatele půjček je u posuzování a vyřizování žádostí o půjčku směrodatné, zda má žadatel pravidelný příjem a jaká je jeho výše. To z jaké činnosti je příjem získáván už tak podstatné není, nicméně i to může hrát určitou roli. Nemusí jít tedy pouze o výplatu u zaměstnanců nebo příjem z podnikání u osob samostatně výdělečně činných. Pokud je příjem komplikovaně doložitelný, přichází v úvahu půjčka bez doložení příjmu.

Příjem ze zaměstnání

Nejběžnější typ pravidelného příjmu je ten ze zaměstnání. Navíc pokud má zaměstnanec pracovní smlouvu na dobu určitou a příjem je tak stabilní s výhledem do budoucnosti, bude mít takový žadatel určitě výhodu před klientem, který pracuje jen na dobu určitou. Tento zaměstnanec nemá zajištěn pravidelný příjem a otázkou je, jak rychle si najde práci, až mu smlouva vyprší. Takový žadatel bude mít šanci na získání půjčky menší, obvykle v rozsahu několika tisíc korun. Půjčky, jejichž hodnota se pohybuje v řádech tisíců korun, jsou označovány jako půjčky do výplaty, se splatností obvykle do 30 dnů.

Příjem z podnikání

Příjem z podnikání je taktéž pro úvěrové společnosti akceptovatelný a ověřuje se doložením daňového přiznání za předešlý rok. Podmínkou je tak fungování v oboru minimálně jeden rok, tak aby bylo možné ověřit příjmy. Přehled o příjmech vystaví na žádost podnikatele či živnostníka příslušný finanční úřad, obvykle na počkání.

Příjem z důchodu

I příjem z důchodu se dá považovat za pravidelný příjem. Pro chválení žádosti o půjčku je rozhodující výše důchodu, které mohou být u jednotlivých důchodců velké. S ohledem na průměrnou výši důchodu a pro zachování určitého životního standardu důchodci nedosáhnou na statisícové půjčky, ale spíše na půjčky menších hodnot. V případě, kdy žadatel pobírá invalidní důchod je riziko nesplácení vyšší. Ten kdo pobírá invalidní důchod je zván k pravidelným zdravotním kontrolám a není tedy jasné, zda bude invalidní důchodce pobírat důchod ve stejné výši i v dalším období.

Sociální dávky

Za sociální dávky lze považovat podporu v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, mateřskou či přídavky na dítě. I když jsou sociální dávky vesměs pravidelné, je rozhodující jejich výše. Rizikem může být jejich časové omezení i to, že jsou často přezkoumávány podmínky k jejich získání. Proto se úvěrové společnosti zajímají o to, zda se na ně vztahuje exekuční právo a zda mohou být zabaveny v případě nesplácení.

Jiné příjmy

Za jiné příjmy jsou považovány např. příjmy z pronájmu nemovitosti, doživotní renta z vlastního kapitálu nebo příjmy z nezávislé činnosti.


Vloženo: 3. prosince 2017