Hypotéka – slovníček pojmů

Hlavní strana > Hypotéka > Slovníček pojmů

Soukromá klientela

Jedná se o fyzické osoby, tedy lidi jako takové

Výše hypotéky

Představuje konkrétní finanční sumu, kterou od společnosti, která vám poskytuje hypotéku, v případě jejího schválení získáte

Lhůta splatnosti

Jedná se o pevně stanovené časové období, během kterého je nutno uhradit veškeré sjednané splátky za poskytnutou hypotéku

Účel hypotéky

Představuje služby nebo produkty, do kterých je možno finance z poskytnuté hypotéky vložit

Splátka hypotéky

Jedná se o platbu, kterou je realizováno vrácení dílčích financí hypotéky včetně jejích úroků

Zajištění hypotéky

Představuje konkrétní věc, kterou příjemce hypotéky ručí za poskytnuté finance a za jejich korektní splácení, u hypotéky se obvykle jedná o nemovitost

Úroková sazba hypotéky

Představuje procentuální finanční sumu, kterou je zavázán příjemce hypotéky zaplatit nad rámec poskytnutých financí

Předčasné splacení hypotéky

Hypoteční služba, díky které je možno zaplatit veškeré poskytnuté finance prostřednictvím hypotéky včetně jejich úroků v dřívější době, než na konci lhůty splatnosti hypotéky, může být poskytována buď bezplatně nebo dle konkrétního sazebníku společnosti

Mimořádná hypoteční splátka

Představuje jednorázové splacení dílčí splátky ve vyšší hodnotě, než bylo dohodnuto při sjednání hypotéky

Úroková fixace

Jedná se o neměnný úrok hypotéky, který platí v určitém, přesně stanoveném, časovém období

Pojištění hypotéky

Jedná se o pojistný produkt, prostřednictvím kterého je možno pojistit určitá rizika, při kterých může být ztíženo nebo znemožněno splácení dílčích pojistných splátek, obvykle jde o zdravotní problémy nebo ztrátu zaměstnání